آگهــی مناقصه ممیزی فنی انرژی و سنجش هدررفت تجهیزات۱۹۷

آگهــی مناقصه شماره ۱۹۷/۹۶

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ممیزی فنی انرژی و سنجش هدررفت تجهیزات بارز خود را مطابق شرح كار ارائه شده در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از متقاضيان درخواست مي گردد ظرف مدت ۱۰ روزكاري پس از انتشار آگهي به سايت الكترونيكي اين شركت به نشاني WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعيين شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحويل  و رسید دریافت نمایند .   تاریخ این مناقصه ۵مهر۱۳۹۶ الی ۱۹مهر۱۳۹۶

 

 
دسته‌بندی مناقصه و مزایده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *