اعضاي هيئت مديره شركت پتروشيمي غدير

عضاي هيئت مديره:
رديف نام عضو سمت
۱ مهندس امين بيانك مدير عامل و نائب رئيس هيات مديره
۲ عليرضا صديقي زاده رئيس هيات مديره
۳ مهندس محمودي عضو هيات مديره
۴ نادر كاشاني عضو هيات مديره
۵ رضا نجف آبادي عضو هيات مديره