تقدیر مدیرعامل از بانوان دفتر مرکزی به مناسبت روز زن

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر، مراسم تقدیر از بانوان شرکت به مناسبت روز زن با حضور مدیر عامل محترم برگزار گردید.

در این نشست صمیمانه، پرسنل شرکت