تقدیم سروده همکار آموزش به مهندس بیانک،مدير عامل پرتلاش شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر، محمد محسنی از  همکاران واحد آموزش سروده خود را در قالب یک لوح و دسته گل به مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی غدیر تقدیم و در این دیدار کوتاه ضمن سپاس و قدردانی از زحمات ایشان اظهار داشت، فضای امید بخش و مثبت حاکم بر شرکت و عملکرد مدیر عامل باعث شد وی جهت ادامه تحصیل به دانشگاه رفته و معتقد است این ایجاد انگیزه را مدیون عملکرد ارزشمند مدیر عامل است.
مهندس بیانک ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام ارزشمند پرسنل شرکت اظهار داشت: این حرکت شما خستگی را از تن دور میکند و از این بهتر این است که تمامی همکاران عزیزم در شرکت پتروشیمی غدیر برای پیشرفت، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی شغلی، در کسب علم و دانش خود بکوشند.