اطلاعات بارگیری

اطلاعات بارگیری پتروشیمی غدیر

اطلاعیه

با توجه به خواست و نیاز مشتریان و حفظ کرامت مراجعان، شرکت پتروشمی غدیر، تا اطلاع ثانوی بارگیری روزانه را به صورت آزاد انجام می دهد.

 

 


دظهر و روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۲ و ماشین های صادراتی تا ساعت ۱۰ صبح می باشد.

 


[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/999.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/21..pdf”]

[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/000_00001-2.pdf” title=”000_00001″]

[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/WWW.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/000_00001-1.pdf” title=”000_00001″]

[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/000_00001.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://gpc.ir/wp-content/uploads/2017/01/000_000011..pdf”]