مزایده فروش یک دستگاه خط بسته بندی pvc/ تمدید تا ۱۸ مرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر، دیتا شیت و دستورالعمل مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc به شماره ۹۶/۱۹۱ (به مدت ۱۴ روز کاری از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ الی ۹۶/۰۵/۱۸) در وبسایت شرکت اطلاع رسانی شده است.

از متقاضیان درخواست می گردد پس از دریافت اسناد مزایده و قبل از اتمام زمان تعیین شده مدارک تکمیل شده را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت ۳ – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : ۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ -۲۴۲۶۰ ۰۶۱۵۲۱  تحویل داده  و رسید دریافت نمایند.

 

دانلود فایل دستور العمل