شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی وpiping کولینگ تاورو رنگ آمیزی اسکلت فلزی داخل حوضچه کولینگ تاور خود

مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی وpiping کولینگ تاورو رنگ آمیزی اسکلت فلزی داخل حوضچه کولینگ تاور خود

آگهــی مناقصه شماره 198/96

مناقصه  از تاریخ 96/۰7/07 الی 96/08/15 دارای اعتبار می باشد.

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی وpiping کولینگ تاورو رنگ آمیزی اسکلت فلزی داخل حوضچه کولینگ تاور خود را مطابق شرح كار ارائه شده در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از متقاضيان درخواست مي گردد ظرف مدت 7 روزكاري پس از انتشار آگهي به سايت الكترونيكي اين شركت به نشاني WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعيين شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : 24260-06152124306 تحويل  و رسید دریافت نمایند .

دسته‌بندی مناقصه و مزایده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + چهارده =