مناقصه پروژه اعلام و اطفاء حریق ( Fire alarm )

عکس تزیینی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر به پیوست اسناد مناقصه عمومی شماره ۹۶/۱۹۰  در خصوص پروژه اعلام و اطفاء حریق ( Fire alarm  ) ارائه شده است. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از طریق آیکن های دانلود پایین صفحه، فایل های مربوط به شرح کار و دستورالعمل مناقصه را از وبسایت دریافت نمایند و قبل از پایان مهلت اعلام شده میبایست آنها را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحويل داده و رسید دریافت نمایند.

تمدید شد/ لازم به ذکر است که این آگهی  مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۹۶/۰۵/۲۱ الی ۹۶/۰۵/۲۹ در وبسایت مجتمع تمدید گردید.

نکته: از متقاضیان درخواست گردد پس از دریافت اسناد مناقصه و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت ۳ – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : ۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ -۲۴۲۶۰ ۰۶۱۵۲۱  تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

احتراما مناقصه پروژه اعلام و اطفاء حریق ( fire alarm ) به شماره مناقصه ۹۶/۱۹۰ از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ الی ۹۶/۰۵/۱۵ در سایت مجتمع تمدید گردید خواهشمند است از متقاضیان درخواست گردد پس از دریافت اسناد مناقصه و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت ۳ – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : ۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ -۲۴۲۶۰ ۰۶۱۵۲۱  تحویل و رسید دریافت نمایند. خواهشمند است در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر

 

 

 

دانلود فایل دستورالعمل

دانلود فایل شرح کار