مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی وpiping کولینگ تاورو رنگ آمیزی اسکلت فلزی داخل حوضچه کولینگ تاور خود

آگهــی مناقصه شماره ۱۹۸/۹۶ مناقصه  از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۲…
۱۰:۲۸