تامین 21000 تن EDC

آگهــی تجدید مناقصه شماره ۵۷ تامین ۲۱۰۰۰ تن EDC

تامین 21000 تن EDC

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عمومی تامین ۲۱۰۰۰ تن EDC خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۷ مدارک تکمیل شده را به آدرس : تهران، شهرک غرب ،بلوار شهید دادمان ، خیابان فخار مقدم ، نبش گلبرگ دو ، ساختمان آریوبرزن ،پالک ۴ طبقه سوم –دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل نماید ضمنا تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۳۶۱۹۹۶ و۰۲۱۸۸۰۷۸۱۸۷ داخلی ۳۰۵ یا ۳۰۳می باشد.

 

منبع
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + یک =