مناقصه بازسازی روشنایی واحدVCMمناقصه تا تاریخ ۹۸/۳/۲۳


شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا زمان مناقصه تا تاریخ ۹۸/۳/۲۳ تمدید گردید. از متقاضیان درخواست می گردد پس از انتشار آگهی به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل و رسید دریافت نمایند .

مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM

 

 

 

 

 

روابط عمومی

اخبار پتروشیمیتازه های شرکتمناقصه و مزایدهنشریات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *