شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تفکیک اسناد، روتوش، اسکن، شماره گذاری، طبقه بندی و ارائه نرم افزار جهت مدیریت اسناد مالی خود را  مطابق شرح كار ارائه شده در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از متقاضيان درخواست مي گردد ظرف مدت 14 روزکاری  پس از انتشار آگهي به سايت الكترونيكي اين شركت به نشاني WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعيين شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست  تحويل  و رسید دریافت نمایند .

 

 

.

اعتبار این آگهی 3اسفند1398

مناقصه و مزایده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *