مسئولیت های اجتماعی

تکذیبیه

《 تکذیبیه 》 به دنبال انتشار پیامکی از سوی افراد ناشناس مبنی بر استخدام در شرکت پتروشیمی غدیر؛ به آگاهی ... ادامه مطلب