درباره ما

شرکت پتروشیمی غدیر درتاریخ 1378/06/15 با عنوان شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 155696 مـورخ 1378/07/21 در اداره ثبت شرکتـها و مالکیت صنعـتی   تهـران به ثبت رسیـده است , بـه موجب صـورتجلسـه مـورخ 1379/05/25 مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت فرآورد کارون جنوب و متعاقبا" به مـوجب صورتجلسـه مـورخ 1380/09/13 مجمع عمومی فوق العاده به "شرکت پتـروشیمـی غـدیـر (سهامی خاص) تغییـر نمـود, در تاریخ 1392/03/11 از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید, در سال 1396/07/10 در فرابورس ایران پذیرفته و سهام شرکت در تاریخ 1397/04/13 در فرابورس ایران با نماد "شغدیر" عرضه و همچنین در تاریخ 1399/06/26 در شرکت بورس اوراق بهادار تهران پذیرش و در تاریخ 1400/02/01 عرضه شد.

در حال حاضـر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکتهای فرعی شرکت  سرمایه گذاری  پتروشیمی نفت  وگاز  تامین بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه  شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است.