استراتژی شرکت

گسترش فعالیت های اقتصادی پدیده تازه ای نیست اما بدون شک جهانی شدن، مهم ترین و بارز ترین وجه تمایز اقتصادی امروز و دیروز جهان است . افزایش رقابت در سطح اقتصادی و بین المللی، یکی از مهم ترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است. برای مقابله با این طوفان تحول و دگرگونی های عظیم و تسلیم نشدن در برابر این موج تهاجم رقابتی ، سازمانها از دیر باز در یک نقطه اشتراک داشته اند و آن معطوف داشتن رویکردها و تمرکز تمام تلاش ها به سمت رسیدن به نتایج می باشد، نتایجی که به ایجاد فرصت رقابتی منجر شود و در شاخص های عملکرد سازمان موثر و تعیین کننده باشد. سرعت و کیفیت رسیدن به شاخص های عملکرد در دنیای رقابتی ، به انتخاب روش های تشخیص و بکارگیری توانمند سازهای سازمان و شایستگی های کلیدی آنها بستگی دارد، لذا در همین خصوص شرکت پتروشیمی غدیر در آذر ماه سال 84 یک بار نسبت به تدوین استراتژی های آتی خود اقدام نموده و پس از شناسایی و تحلیل محیط داخلی و خارجی و با تکمیل ماتریس SWOT  استراتژی های کلی شرکت در سه محور به صورت ذیل استخراج گردید.

1-     کنترل هزینه ها و بهره برداری منتخب و سریع از امکانات پروژه

2-     کسب سهم بازار داخلی علی رغم فرصت های محدود و ایجاد توانمندی های سازمانی برای ورود به بازار های صادراتی

3-     راهبردهای توسعه ای 

شرکت پتروشیمی غدیر پس از آغاز بهره برداری عملیاتی، در سال 89 به منظور حضوری موفق و با قدرت در عرصه تولیدات پتروشیمی اقدام به تدوین و پیاده سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک در راستای سیاست های کلی هلدینگ تامین با رویکرد کارت امتیازی متوازن ، با نگرش از چهار وجه مالی، مشتری ، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد جهت ایجاد توازن بین کلیه اهداف سازمان نمود. 

 

ارکان جهت ساز شرکت پتروشیمی غدیر عبارتند از:

چشم انداز:

سرآمد و  پیشتاز در تولید کیفی و عرضه فراگیر PVC به کشورهای منطقه تا افق1404

 

ماموریت:

تولید و عرضه PVC در بازار های داخلی و خارجی با رعایت استانداردهای جهانی با حفظ رضایتمندی ذینفعان

 

ارزش های محوری:

 صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت کارکنان 

  توجه ویژه به ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مدیریت انرژی

  تمرکز در جهت افزایش رضایت ذی‌نفعان

  رعایت نظم و انضباط سازمانی

  اهتمام به مسئولیت‌های اجتماعی

  مشارکت در بهبود مستمر