آلبوم

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مناقصه طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG اتوماتیک واحد بسته بندی، به شماره: 035/1401غ ع
۲۴ آبان ۱۴۰۱
دانلود مستندات مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی Jambo Bag اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره مناقصه 1401/035 غ ع
دانلود مستندات مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی Jambo Bag اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره مناقصه 1401/035 غ ع
دانلود مستندات مناقصه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی Jambo Bag اتوماتیک واحد بسته بندی به شماره مناقصه 1401/035 غ ع