آلبوم

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV، به شماره: 1401/038غ ع
۲۷ دی ۱۴۰۱
دانلود مستندات مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV، به شماره: 1401/038غ ع
دانلود مستندات مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV، به شماره: 1401/038غ ع
دانلود مستندات مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV، به شماره: 1401/038غ ع