آلبوم

تاریخ: ۸ اسفند ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مستندات مزایده عمومی ۱۴۰۱/۰۵۱غ م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر
۸ اسفند ۱۴۰۱
دانلود مستندات مربوط به مزایده عمومی  ۱۴۰۱/۰۵۱غ م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر
دانلود مستندات مربوط به مزایده عمومی  ۱۴۰۱/۰۵۱غ م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر
دانلود مستندات مربوط به مزایده عمومی ۱۴۰۱/۰۵۱غ م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر