آلبوم

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مستندات مربوط به مزایده عمومی ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع اقلام ضایعاتی سلویج (مجتمع پتروشیمی غدیر)
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
دانلود مستندات مربوط به مزایده عمومی  ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع اقلام ضایعاتی سلویج (مجتمع پتروشیمی غدیر)
دانلود مستندات مربوط به مزایده عمومی  ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع اقلام ضایعاتی سلویج (مجتمع پتروشیمی غدیر)
دانلود مستندات مربوط به مزایده عمومی ۱۴۰۱/۰۵۳ غ م ع اقلام ضایعاتی سلویج (مجتمع پتروشیمی غدیر)