آلبوم

تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مستندات تجدید مزایده عمومی 051/1401غ م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
دانلود مستندات تجدید مزایده عمومی 051/1401غ  م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر
دانلود مستندات تجدید مزایده عمومی 051/1401غ  م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر
دانلود مستندات تجدید مزایده عمومی 051/1401غ م ع کاتالیست ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر