آلبوم

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مناقصه شماره: 1400/01 - تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
اسناد مناقصه 1400/01 تامین ماده شیمیایی EDC
اسناد مناقصه 1400/01 تامین ماده شیمیایی EDC
اسناد مناقصه 1400/01 تامین ماده شیمیایی EDC