آلبوم

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
برگزاری جلسات هماهنگی ستاد غدیر جهت برپایی ایستگاههای صلواتی عید سعید غدیر
۱۴ تیر ۱۴۰۲
ستاد غدیر5
ستاد غدیر5
ستاد غدیر5
ستاد غدیر7
ستاد غدیر7
ستاد غدیر7
ستاد غدیر3
ستاد غدیر3
ستاد غدیر3
ستاد غدیر2
ستاد غدیر2
ستاد غدیر2
ستاد غدیر1
ستاد غدیر1
ستاد غدیر1