آلبوم

تاریخ: ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
مستندات مربوط به تجدید مناقصه طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG اتوماتیک واحد بسته بندی
۱۸ اَمرداد ۱۴۰۲
دانلود مستندات مربوط به تجدید مناقصه طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG  اتوماتیک واحد بسته بندی
دانلود مستندات مربوط به تجدید مناقصه طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG  اتوماتیک واحد بسته بندی
دانلود مستندات مربوط به تجدید مناقصه طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی JAMBO BAG اتوماتیک واحد بسته بندی