آلبوم

تاریخ: ۲ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
تمدید مناقصه شماره: 1400/02 غ ع خرید و نصب کاور داکت مسیرکابل های برق و ابزار دقیق
۲ تیر ۱۴۰۰
مستندات مناقصه خرید و نصب کاورداکت های برق و ابزار دقیق
مستندات مناقصه خرید و نصب کاورداکت های برق و ابزار دقیق
مستندات مناقصه خرید و نصب کاورداکت های برق و ابزار دقیق