آلبوم

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
اسناد مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع
۲۴ آبان ۱۴۰۰
اسناد مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع
اسناد مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع
اسناد مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع
اسناد 2 مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع
اسناد 2 مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع
اسناد 2 مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Low Temperature ،چیلرهای جذبی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 027/1400 غ ع