/ ارتباط با ما / اطلاعات تماس
con1

دفتر تهران

 دفتر مرکزی : تهران شهرک قدس (غرب) ، بلوار دریا ، خیابان شفق ، کوچه آبشار ، پلاک یک

 

شماره  تماس : 02141791000

پتروشیمی غدیر .

کارخانه

خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی ،سایت سه، شرکت پتروشیمی غدیر
 

شماره تماس : 06152124000

روابط عمومی: 06152124030

دبیرخانه: 06152124626

فکس :  06152124010 

پتروشیمی غدیر

ایمیل شرکت

آیکن ایمیل

INFO@GPC.IR

ایمیل روابط عمومی

آیکن ایمیل

P.R@GPC.IR