مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM، به شماره: 12/1400 غ ع

مناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM، به شماره: 12/1400 غ ع

مناقصه  بازسازی روشنایی واحد VCM، به شماره: 12/1400 غ ع

این شرکت در نظر دارد بازسازی روشنایی واحد VCM، خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 1400/04/13 لغایت 1400/05/04نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

1)      دستورالعمل شرکت در مناقصه

2)      پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

3)       فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

4)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

5)      DETAIL ( 4 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در پاکت (ب) به آدرس زیر اقدام نمایند.

* جلسه توجیهی در تاریخ : 1400/04/23 راس ساعت: 10:00 در محل سایت برگزار می شود. لازم بذکر است حضور نماینده فنی آن شرکت در جلسه توجیهی الزامی می باشد.

اقدام و به آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست ارسال نمایید. تلفن تماس: 06152124617

۱۳ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید : ۸۱۴
کد خبر : ۱۰۳

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.