مناقصه شماره 1400/05 ساخت و نصب مخزن به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی

مناقصه شماره 1400/05 ساخت و نصب مخزن به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی

مناقصه شماره  1400/05 ساخت و نصب مخزن به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی

این شرکت در نظر دارد ساخت و نصب مخزن به شماره TK-6B و برچیدن مخزن قدیمی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/03/18 لغایت 1400/04/12 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با:

دستورالعمل شرکت در مناقصه

ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

پیش نویس قرارداد پیوست ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

 فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار  ساخت وEPC ، TC-FO-1012-01 ( در پاکت ب )

تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

DETAIL ( 4 برگ ) ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند .

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

 

۱۸ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید : ۶۱۱
کد خبر : ۹۲

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.