/ مناقصه و مزایده

3

مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده
عنوانموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایانوضعیت
۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۶ دی ۱۴۰۰ ۷ دی ۱۴۰۰ ۷ دی ۱۴۰۰ ۲۶ دی ۱۴۰۰
۲۲ دی ۱۴۰۰ ۴ دی ۱۴۰۰ ۴ دی ۱۴۰۰ ۲۲ دی ۱۴۰۰
۲۰ دی ۱۴۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۲۰ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰
۲۷ دی ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۷ دی ۱۴۰۰
۱۳ دی ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ دی ۱۴۰۰
۱۳ دی ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۳ دی ۱۴۰۰
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵ آذر ۱۴۰۰
۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۰
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۴ مهر ۱۴۰۰ ۴ مهر ۱۴۰۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۴ مهر ۱۴۰۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۴ مهر ۱۴۰۰
۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰ ۷ شهریور ۱۴۰۰
تمدید مناقصه تامین پالت پلاستیکی (پتروشیمی غدیر) به شماره: 1400/014 غ ع
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
تمدید مناقصه تامین جامبو بگ (پتروشیمی غدیر) به شماره: 1400/013 غ ع
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰
۶ شهریور ۱۴۰۰ ۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۳ اَمرداد ۱۴۰۰
۳ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۳ اَمرداد ۱۴۰۰
۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۴ اَمرداد ۱۴۰۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۲ تیر ۱۴۰۰ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱ تیر ۱۴۰۰ ۱ تیر ۱۴۰۰ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
۲۶ دی ۱۳۹۹ ۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳ دی ۱۳۹۹
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۲ آذر ۱۳۹۹
۱۶ آذر ۱۳۹۹
۱۶ آذر ۱۳۹۹
۱۶ آذر ۱۳۹۹
۱۶ آذر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۵