جزییات مناقصه و مزایده

عملیات اجرایی رنگ آمیزی پتروشیمی غدیر

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد عملیات اجرایی کارهای رنگ آمیزی کارخانه شامل تجهیزات – لوله – ساپورت –اسکلت  فلزی –  این شرکت  به مقدار تقریبی 50/000   متر مربع  انجام  نماید.

بدیهی است شرکتهایی که دارای شرایط زیر می باشند مدارک مثبته خود را حداکثر تا تاریخ 04/11/1396 از ساعت 8 الی 15 به آدرس : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 3 دبیرخانه کمیسیون معاملات پتروشیمی غدیر تحویل نمایند 0

1)  ارائه رزومه کاری مرتبط با پروژه های رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی (در قالب لوح فشرده)

2)  ارائه رضایتنامه از کارفرماهای قبلی در خصوص پروژه های اجرایی مربوط به رنگ آمیزی .

3)  ارائه رونوشت تسویه حساب اظهارنامه مالیاتی سال 1394 شرکت.

4)  توان ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان1/500/000/000 ریال .

5) ارائه لیست تجهیزات آماده به کار.