جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی مجتمع پتروشیمی غدیر

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اسناد مزایده ضایعات موجود در سلویج به شماره ۹۶/۱۹۹ به تعداد ۱۲ برگ درج گردید . ضمنا مهلت ارسال اسناد مزایده به مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ۹۶/۰۹/۲۶ الی ۹۶/۱۰/۰۹ خواهد بود