جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد عملیات اجرایی کارهای ساختمانی مربوط به ابنیه ، تأسیسات برق و مکانیک و محوطه سازی ساختمان اداری این شرکت را در زمینی به مساحت 7980 متر مربع و به مساحت تقریبی 5000 متر مربع زیر بنا احداث نماید.
بدیهی است شرکتهایی که دارای شرایط زیر می باشند مدارک مثبته خود را حداکثر تا تاریخ 29/6/1396 از ساعت 8 الی 15 به آدرس : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 3 دبیرخانه کمیسیون معاملات.
تهران : شهرک قدس ، کوچه گلبرگ 2غربی ، خیابان شهید محمود فخار مقدم (گلها) پلاک 4 دفتر حقوقی و قراردادها تحویل نمایند.
1)   ارائه گواهینامه رتبه یک توأم در رشته ساختمان و تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2)  ارائه رزومه کاری مرتبط با پروژه های ساختمانی ) در قالب لوح فشرده (
3)  ارائه رضایتنامه از کارفرماهای قبلی در خصوص پروژه های اجرایی مربوط به ساختمانی.
4)  ارائه رونوشت تسویه حساب اظهارنامه مالیاتی سال 1394 شرکت.
5)  توان ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان 20 میلیارد ریال.