جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید هود شمیمیایی و سکوبندی آزمایشگاه

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشمی غدیر در نظر دارد مناقصه  خرید ، نصب  و راه اندازی هودهای شیمیایی و سکوبندی آزمایشگاه به شماره مناقصه ( 96/193 ) را برگزار نماید.

 اسناد این مناقصه در بخش ذیل، خدمت متقاضیان ارائه شده است. از متقاضیان درخواست می گردد پس از دریافت اسناد مناقصه و قبل از اتمام زمان تعیین شده آنها را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت 3 – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : 06152124306 -24260 061521  تحویل داده و رسید دریافت نمایند.