جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید EDC

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مناقصه عمومی شماره 96/188 تامین EDC شرکت پتروشیمی غدیر  به مدت 10 روز ( با احتساب روزهای تعطیل )  از تاریخ 96/04/21  الی  96/04/30  در سایت مجتمع ارائه شده است.

از متقاضیان درخواست می گردد پس از دریافت اسناد مناقصه و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، خیابان فخار مقدم ، نبش گلبرگ دو ، ساختمان آریو برزن ، پلاک 4 ، طبقه اول واحد بازرگانی شرکت پتروشیمی غدیر تحویل و رسید دریافت نمایند..