جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای کفپوش اپوکسی صنعتی+ اعلام زمان جلسه کارشناسی

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد پروژه اجرای کفپوش epoxy صنعتی شرکت برای خط شماره یک در واحد بسته بندی را در قالب مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جلسه کارشناسی مناقصه اجرای کفپوش اپوکسی صنعتی برای خط شماره یک واحد بسته بندی به شماره 96/192 بصورت روزانه از تاریخ 96/4/18 تا تاریخ 96/4/26 از روز شنبه تا چهارشنبه در محل شرکت واقع در سایت 3 منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر برگزار می گردد. 

* شماره تماس دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن 06152124306 – 06152124260 جهت پاسخگویی به پرسش های متقاضیان