جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش یک دستگاه خط بسته بندی pvc/ تمدید تا 18 مرداد

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر، دیتا شیت و دستورالعمل مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc به شماره 96/191 (به مدت 14 روز کاری از تاریخ 96/05/01 الی 96/05/18) در وبسایت شرکت اطلاع رسانی شده است.

از متقاضیان درخواست می گردد پس از دریافت اسناد مزایده و قبل از اتمام زمان تعیین شده مدارک تکمیل شده را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت 3 – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : 06152124306 -24260 061521  تحویل داده  و رسید دریافت نمایند.