جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه پروژه اعلام و اطفاء حریق ( Fire alarm )

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر به پیوست اسناد مناقصه عمومی شماره 96/190  در خصوص پروژه اعلام و اطفاء حریق ( Fire alarm  ) ارائه شده است. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از طریق آیکن های دانلود پایین صفحه، فایل های مربوط به شرح کار و دستورالعمل مناقصه را از وبسایت دریافت نمایند و قبل از پایان مهلت اعلام شده میبایست آنها را به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات  تلفن : ۲۴۲۶۰-۰۶۱۵۲۱۲۴۳۰۶ تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

تمدید شد/ لازم به ذکر است که این آگهی  مدت 10 روز کاری از تاریخ 96/05/21 الی 96/05/29 در وبسایت مجتمع تمدید گردید.

نکته: از متقاضیان درخواست گردد پس از دریافت اسناد مناقصه و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت 3 – شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه کمیسیون معاملات به تلفن : 06152124306 -24260 061521  تحویل و رسید دریافت نمایند.