جزییات مناقصه و مزایده

مزایده صادراتی PVC-S65 بازار CIS و GCC به مقدار 4000 تن

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تاریخ مزایده :1396/2/3

تاریخ ارائه پیشنهاد : 1396/2/10

متن مزایده : شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد 4000 تن پی وی سی گرید S-65  بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی برای بازار  CIS و GCC به فروش برساند . خواهشمند است پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1396/2/10 به دفتر بازرگانی پتروشیمی غدیر ارسال نماید . جهت در یافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88361996 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.