جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی فروش مالکیت دو باب ملک تجاری شرکت پتروشیمی غدیر واقع در تهران

مناقصه

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

  • نوع :مزایده
  • عنوان :مزایده عمومی فروش مالکیت دو باب ملک تجاری شرکت پتروشیمی غدیر واقع در تهران
  • شماره :95180

 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مزایده مالکیت 2 باب ملک تجاری متعلق به شرکت پتروشیمی غدیر به شماره 95/180 را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مزایده  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد ظرف مدت ۱۰ روزکاری پس از انتشار آگهی در  وبسایت الکترونیکی شرکت، اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس تهران – شهرک قدس – کوچه گلبرگ 2 غربی – خیابان شهید محمود فخار مقدم (گلها) ، پلاک 4 کدپستی 1468833481 تلفن : 88361996-021 ، 88362158-021 ، دفتر امور حقوقی و قراردادها تلفن : 304داخلی – 88361996-021 و یا به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از رویت املاک فوق نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی در مدت زمان تعیین شده اقدام نمایند.