جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره 99/04 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

99/04

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0ریال

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۵۹

دلار

بین المللی

عادی

۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۲۳:۵۹