جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره 99/05 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

99/05

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۵۹

دلار

بین المللی

عادی

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۲۳:۵۹