جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش صادراتی PVC S65 شماره 99/09 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

99/09

پتروشیمی غدیر /

0ریال

دلار

بین المللی

عادی