جزییات مناقصه و مزایده

اعلام نتیجه فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره 99/09 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

پتروشیمی غدیر /

0ریال

ریال

داخلی

عادی

پیرو فراخوان فروش صادراتی شماره 99/09

 

کلیه شرکت هایی که درمرحله اول نسبت به ارسال درخواست خرید خود به آدرس ایمیل tender@gpc.ir اقدام نموده اند، مجازند در صورت موافقت با قیمت مصوب که از طریق ایمیل راس ساعت 16:۰۰ مورخ 99/12/18 ارسال خواهد شد تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه مورخ 99/12/19 با ارسال تاییدیه به آدرس ایمیل tender@gpc.ir  اعلام آمادگی نمایند.

  

لازم بذکر است با عنایت به محدودیت مقدار عرضه محصول PVC S65 اولویت با شرکت هایی است که زودتر از سایرین از ساعت 16:۰۰ روز 99/12/18 تاییدیه خود را برای ایمیل اعلامی ارسال و در زمان مقرر دریافت شده باشد.