جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش صادراتی PVC S65 شماره 1400/01

فراخوان

1400/01

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

دلار

بین المللی

عادی