جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره 1400/02

فراخوان

1400.02

پتروشیمی غدیر /

0ریال

دلار

داخلی

عادی

 احتراماً ؛ بدینوسیله از آن شرکت جهت حضور در فراخوان فروش 65PVC_S به شرح ذیل دعوت بعمل می­ آید :

 

 

 

 

 

 

 

 نام کشور

ترم فروش

توضیحات

به انتخاب مشتری

FCA

فروش 5000 تن محصول65 PVC_S  به صورت محموله های 495 تا1000 تنی با بسته بندی پالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره فراخوان فروش صادراتی :  1400/02

تاریخ برگزاری فراخوان فروش صادراتی : روز یکشنبه مورخ 1400/04/13

مهلت ارائه پیشنهاد : تا ساعت 23:59 روز شنبه مورخ 1400/04/19

بازگشایی ایمیل و اطلاع رسانی : روز یکشنبه مورخ  1400/04/20 ساعت 15:00

مهلت تایید قیمت : تا ساعت 23:59 روز سه­ شنبه مورخ 22/04/1400

تعیین برندگان نهائی: روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23

v     شرکت­های متقاضی می بایست جهت شرکت در فراخوان 1400/02 مبلغ 25.000 دلار آمریکا نقدی و یا 5 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی معتبر به عنوان تضمین در وجه پتروشیمی غدیر و یا فیش واریزی به مبلغ 25.000 دلار به شماره حساب مورد تائید این پتروشیمی تهیه و حداکثر تا روز قبل از تاریخ بازگشایی و کشف قیمت (1400/04/20) به واحد مالی تحویل و رسید دریافت نمایند. شرکت کنندگان لازم است همزمان با ارسال ایمیل پیشنهاد قیمت، رسید تائیدیه مالی تضمین را ضمیمه ایمیل نمایند.

جهت دریافت شماره حساب با واحد مالی تماس حاصل فرمایید.

  خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا ساعت 23:59 روز شنبه مورخ 1400/04/19 به ایمیل TENDER@GPC.IR ارسال نمایید.

  تاکید می­گردد ایمیل های دریافت شده فاقد رسید تائید تضمین و پس از تاریخ اعلامی فوق مردود می­باشد.

·    پیشنهادهایی که به سایر آدرس ایمیل­ ها ارسال گردد معتبر نمی­باشد.

·    رد یا قبول همه پیشنهادات ارائه شده منوط به تایید نهایی شرکت پتروشیمی غدیر می­باشد.

·     پیشنهادهایی که با شرایط فراخوان فروش (مقدار، نوع و زمان پرداخت، مدت زمان تحویل، ترم تحویل و...) مغایر باشد در ارزیابی نهایی در نظر گرفته نمی­شود.

·     روش پرداخت: 100% نقد، مهلت پرداخت تا تاریخ 1400/05/02 ترم تحویل FCA می­باشد.

·    زمان برداشت محموله: تا تاریخ 1400/05/25

·     شرکت­های برنده در صورت تائید پروفرما و عدم واریز به موقع وجه، با تائید اعضای کمیته فروش به مدت یکسال در لیست سیاه قرارگرفته و تضامین دریافتی ضبط می­گردد.

·     بعد از ارائه پیشنهادات قیمت توسط متقاضی و بررسی توسط شرکت پتروشیمی غدیر قیمت نهایی به متقاضیان اعلام خواهد شد.

·    شرکت­هایی که متعاقبا تایید شوند مکلف اند ضمن واریز وجوه و تسویه حساب، حداکثر طی مدت اعلامی در پیش فاکتور نسبت به بارگیری و خروج محصول و صادرات آن اقدام نمایند در غیر این صورت شرکت پتروشیمی غدیر مجاز است روزانه به ازاء هر تن 5 دلار جریمه دریافت نماید.

·     اعتبار پیشنهاد باید حداقل تا 1400/05/02باشد.

همچنین ایمیل ارسالی می بایست شامل نام و نام خانوادگی خریدار، آدرس معتبر، تلفن ثابت و همراه جهت تماس های ضروری باشد.

 

 

 

 

      لازم است شرکت­های متقاضی ضمن امضا و ممهور نمودن برگه­ی فراخوان مبنی بر مطالعه و پذیرفتن شرایط اعلامی، مدارک لازم جهت اعتبار سنجی خود مانند : آگهی تاسیس یا روزنامه رسمی یا کارت بازرگانی معتبر و مدارک شناسایی اعضا هیات مدیره را در فایل پیوست همزمان با ایمیل پیشنهاد قیمت و تائیدیه تضمین ارسال نمایند.