جزییات مناقصه و مزایده

اعلام نتیجه فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره 1400/02 شرکت پتروشیمی غدیر

فراخوان

1400/02

پتروشیمی غدیر /

0ریال

ریال

داخلی

عادی

  پیرو فراخوان فروش صادراتی شماره 1400/02

کلیه شرکت هایی که درمرحله اول نسبت به ارسال درخواست خرید خود و رسید ضمانت نامه به آدرس ایمیل tender@gpc.ir اقدام نموده اند، مجازند در صورت موافقت با قیمت مصوب که از طریق ایمیل راس ساعت 15:00 مورخ 1400/04/20 ارسال خواهد شد، تا ساعت۲۳:۵۹ روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 با ارسال تاییدیه به آدرس ایمیل tender@gpc.ir اعلام آمادگی نمایند.

لازم بذکر است با عنایت به محدودیت مقدار عرضه محصول PVC S65 اولویت با شرکت هایی است که زودتر از سایرین از ساعت 15:00 روزیکشنبه مورخ 1400/04/20 تاییدیه خود را برای ایمیل اعلامی ارسال و در زمان مقرر دریافت شده باشد.