جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تامین Coriolis Mass flowmeter به شماره 1400/031 غ ع

مناقصه

1400/031

پتروشیمی غدیر /

0ریال

۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۸ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین ( 2 عدد )  Coriolis Mass flowmeter خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1400/09/28 لغایت 1400/10/27 نسبت به تکمیل و ارائه پیشنهادات بر اساس آیتم های ذیل  :

1)      تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 1 فرم احراز هویت).

2)      پیوست شماره 2 ( مهر و تایید شده ) .

3)      طبق  DATA SHEET   2 برگ .

در پاکت در بسته ممهور به مهر شرکت  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617