جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه ایجاد – نگهداری فضای سبز مجتمع پتروشیمی غدیر

مناقصه

1401/004

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد، ایجاد نگهداری فضای سبز مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/02/25 لغایت 1401/02/12 نسبت به ارائه پیشنهادات ، مطابق با:

 دستورالعمل شرکت در مناقصه

ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

تکمیل فرم TC-FO-1013-02 ( مهر و تایید شده در پاکت ب )

پیوست شماره 1( مهر و تایید شده در پاکت ب )

تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 ( در پاکت ج )

 

در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 

پاکت الف ب ج ( مهر و تایید شده ) به آدرس زیر ارسال نمایند.

 

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617