جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تامین دستگاه k-value

مناقصه

1401/007

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۰ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تامین دستگاه  k-valueبه همراه قطعات یدکی ( واحد آزمایشگاه) خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 10/03/1401 لغایت: 29/03/1400 نسبت به ارائه پیشنهادات مطابق با مستندات موجود، اقدام و مدارک لازم را در سه پاکت الف – ب – ج ( مهر و تایید شده ) به آدرس زیر ارسال نمایند.

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617