جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه عملیات طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم حفاظت الکترونیک مبتنی بر IT نظارت تصویری CCTV

مناقصه

1401/15

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۴۳

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه عملیات طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات، نصب، راه­اندازی و آموزش سیستم حفاظت الکترونیک مبتنی بر IT (نظارت تصویری CCTV) خود بصورت دو مرحله ای، بین شرکت های واجد شرایط مناقصه برگزار نماید. لذا بر اساس بخشنامه های حراستی در خصوص دستگاههای تصویری از شرکت های دارای مجوز از مرکز راهبردی امنیت فضای تولید و اطلاعات (افتا) در این زمینه، دعوت بعمل می آید از تاریخ  1401/04/20 الی 1401/05/20، نسبت به دریافت و تحویل مستندات مناقصه با در دست داشتن موارد نامبرده زیر به دبیرخانه محرمانه حراست به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

1- فیش واریزی: به مبلغ 500,000 ریال به شماره حساب 2103963126 (شماره شبا IR 080120000000002103963126) بنام شرکت پتروشیمی غدیر نزد بانک ملت شعبه کیانپارس اهواز جهت تهیه اسناد مناقصه.

2-معرفی نامه از شرکت و کپی مجوز افتا

مناقصه فوق بدلیل درخواست عدیده فعالین این حوزه و همچنین تغییر مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه (قید شده در دستورالعمل شرکت در مناقصه) به مبلغ 30,000,000,000 ریال تجدید گردید.  

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

آدرس: خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 3، پتروشیمی غدیر، دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

دبیرخانه کمیسیون معاملات: 06152124260